Italië studies

De bachelor Italië studies maakt je tot een specialist bij uitstek van Italië. Je leert uitstekend Italiaans lezen, schrijven en spreken. Je verdiept je in de Italiaanse cultuur, onderzoekt de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en leert de positie van het land binnen Europa te begrijpen.Land van cultuur en tegenstellingen

Italianen worden geroemd om hun wetenschap, architectuur, film, literatuur, mode en design. Italië is wereldberoemd om zijn cultureel erfgoed. Tegelijkertijd worstelt het moderne Italië met turbulente politieke verhoudingen, perioden van sociale onrust, een grote tegenstelling tussen het Noorden en Zuiden, en een moeizame verhouding tussen kerk en staat. In deze bachelor verwerf je culturele, maatschappelijke, politieke en historische kennis van het moderne Italië in een brede context. Je leert de Italiaanse taal uitstekend beheersen en onderzoekt tegelijkertijd de positie van Italië in Europa en binnen de Mediterrane regio.

Italië studies iets voor jou?

  • Je wilt graag een nieuwe, uitdagende taal bestuderen.
  • Je zoekt een opleiding waarin jij je kennis op het gebied van taal, cultuur en regio gaat toepassen in academisch onderzoek.
  • Het lijkt je leuk en interessant om een periode in het buitenland te studeren.
  • Je wilt later gaan werken in een functie waarin je actief bezig met de Italiaanse cultuur.

Waarom Italië studies aan de UvA? 

  • Een unieke opleiding: Italië Studies aan de UvA is de enige Nederlandse bacheloropleiding die studenten een uitstekende beheersing van het Italiaans meegeeft naast een culturele, maatschappelijke, politieke en historische kennis van het moderne Italië in een brede context.
  • Opleiding tot professional: studenten worden opgeleid tot professionals die in Europa over grenzen kunnen samenwerken. Gewapend met veelzijdige kennis van Europa en de Mediterrane regio, een uitstekende beheersing van het Italiaans en een degelijke academische vorming zijn zij aantrekkelijke kandidaten voor functies in de wereld van kunst en cultuur, moderne media, politiek en diplomatie.
  • Persoonlijke aandacht en begeleiding: studenten kunnen hun individuele talenten optimaal benutten en een studiepad uitstippelen naar een specifiek beroepsveld of master.
  • Amsterdam is de ideale studieomgeving: in geen andere stad in Nederland is zoveel Italiaanse culturele en economische bedrijvigheid te vinden.​

Deeltijdopleiding

Je kunt Italië studies ook in deeltijd studeren. Je haalt dan 40 studiepunten per jaar in plaats van 60; de totale cursusduur is vierenhalf jaar. De colleges en studielast van de deeltijdopleiding zijn gelijk aan die van de voltijdopleiding.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Italiaanse taal en cultuur
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands, Taal van de opleiding
Start
September
CROHO-code
56809

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen