Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

In de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeer je de relatie tussen wereldwijde ontwikkelingen en belevenissen van mensen op lokaal niveau. Wil je meer weten over andere culturen elders in de wereld, of ben je juist geïnteresseerd in wat er vlak om de hoek gebeurd? Bij antropologie krijg je een nieuwe kijk op de wereld om je heen.

Download brochure

Houd me op de hoogte

Culturen begrijpen en verklaren

Waarom doen mensen wat ze doen en denken ze wat ze denken? Dit wordt in belangrijke mate bepaald door alledaagse ervaringen. Maar ook grootschalige ontwikkelingen, zoals globalisering, en politieke instituties als de Europese Unie sturen mensen.

In de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestudeer je de relatie tussen deze wereldwijde ontwikkelingen en belevenissen op lokaal niveau. Je vergelijkt verschillende samenlevingen en culturele fenomenen. Zo bestudeer je bijvoorbeeld hoe mensen in Hong Kong zich verzetten tegen de opkomst van hoogbouw, waarom jongeren in het Midden-Oosten andere computergames spelen dan in de Verenigde Staten of welke rol religie speelt bij Poolse migranten in Nederland. Dit soort onderzoeken leveren nieuwe, spannende en inspirerende kennis op en zetten je aan het denken: is dat wat jij of een ander normaal vindt wel zo normaal?

Antropologie aan de UvA onderscheidt zich onder andere door de specialisaties in Applied Anthropology en Visuele antropologie.

Applied Anthropology richt zicht op de toepasbaarheid van antropologische kennis buiten de universiteit. Hoe maak je bijvoorbeeld de vertaalslag van gemeentebeleid naar ruziënde buren in AmsterdamWest? Misschien kan je voor een NGO onderzoeken op welke manier in Vietnam op het platteland mobiele telefoons worden gebruikt en hoe dit kan worden ingezet als educatief middel. Of misschien lijkt het je leuk om bij te dragen in het toegankelijk maken van de diensten zoals de Voedselbank voor laaggeletterden.

Bij Visuele antropologie leer je antropologische kennis vast te leggen in de vorm van fotografie en documentaire. Van oudsher produceren antropologen tekst om deze kennis over te dragen, maar er zijn nieuwe manieren om betekenis en cultuur te grijpen en te laten zien aan anderen. Bij Visuele antropologie leer je de methodologische principes achter deze manier van onderzoek doen en leer je hoe je dit kunt vormgeven.

 

Antropologie iets voor jou?

Als je nieuwsgierig bent en het interessant vindt om de wereld vanuit verschillende perspectieven te benaderen, dan zou dat best eens kunnen! En als het volgende van toepassing is op jou:

  • Je vindt het leuk om je te verdiepen in andere culturen en samenlevingen.
  • Je bent bereid je eigen denkbeelden en (voor)oordelen onder de loep te nemen.
  • Je hebt interesse in de vraag waarom mensen op bepaalde manieren handelen, óók als ze iets doen of willen wat je op het eerste gezicht vreemd – of zelfs verwerpelijk – vindt.
  • Je houdt van lezen, analytisch denken en van schrijven.
  • Je voelt je aangetrokken tot werk waarbij je bruggen slaat tussen culturen. Hierbij kun je denken aan beroepen als journalist, beleidsadviseur bij de overheid, onderzoeker, projectleider, landenspecialist of documentairemaker.
  • Wil je een extra uitdaging? Voor excellente studenten heeft de bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie een Honours- en Talentprogramma met zowel disciplinaire als interdisciplinaire componenten.

Maak kennis met Antropologie - volg de webklas

Volg onze webklas antropologie en krijg een inkijkje in wat antropologie aan de UvA inhoudt!

Meer informatie over de webklas Antropologie

Maak kennis met de studie

Naast deze website zijn er verschillende mogelijkheden om meer te weten te komen over de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de UvA. Bezoek bijvoorbeeld een van onze voorlichtingsdagen. Daar kun je in gesprek gaan met studenten en studieadviseurs van Antropologie en alvast wat boeken uit het eerste jaar inzien.. Enthousiast? Volg een hoorcollege en stel al je vragen tijdens een meeloopdag met een van onze studenten. Je kunt in de studiegids vakken vinden en cursusbeschrijvingen lezen.

Houd in elk geval rekening met het volgende:

  • De bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie is veelal theoretisch – je zult veel lezen, zelfstandig studeren, discussiëren en schrijven.
  • Reiservaringen kunnen een inspiratiebron zijn om antropologie te gaan studeren, maar vormen geen onderdeel van de academische opleiding.

Ga naar de studiegids Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Voorlichtingsdagen

Studenten vertellen

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Diploma BSc Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 180 EC, 36 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 50035