Onderwijskwaliteit

Deze verbeteringen zijn het resultaat van het kwaliteitszorgsysteem van de UvA. De cyclus van dit systeem start met visie- en planvorming, vervolgens wordt  beleid ontwikkeld om de plannen uit te voeren. Tijdens en na afloop van de uitvoering worden de resultaten gemeten en geëvalueerd, waarna verbeteringen worden aangebracht. Resultaten en verbeteringen leiden tot nieuwe plannen en zo start de cyclus weer opnieuw, waarbij de organisatie zo is ingericht dat iedereen weet welke bijdrage hij of zij levert aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

1 augustus 2013