Inschrijven na 1 mei

De inschrijfdeadline voor bacheloropleidingen die starten in september is 1 mei. Na deze datum heb je geen toelatingsrecht meer.

Een inschrijfverzoek kan alléén in de volgende situaties nog worden geaccepteerd:

1. Als je bent uitgeloot of niet geselecteerd bent voor een numerus fixusopleiding of selectieve bacheloropleiding.

2. Als je uiterlijk 1 mei een inschrijfverzoek hebt ingediend via Studielink voor een andere opleiding/instelling én voor 1 september 2018 deelneemt aan Matching/studiekeuzecheck bij deze opleiding/instelling.

3. Als je door een bijzondere overmachtssituaties niet in staat bent geweest om eerder een inschrijfverzoek te doen in Studielink.

4. Als je in studiejaar 2017-2018 een negatief bindend studieadvies (BSA) hebt gekregen bij een eerder gevolgde opleiding.

5. Als je al eerder ingeschreven hebt gestaan voor een bachelor aan de UvA, of als je al aan de UvA studeert en wilt switchen of een tweede studie wilt doen.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

16 mei 2018