Rechten

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA werkt in zowel onderwijs als onderzoek samen met andere (internationale) rechtenfaculteiten. Onze medewerkers zijn actief in verscheidene eigen onderzoeksinstituten, maar ook in de rechtspraak, het bedrijfsleven en in maatschappelijke organisaties.

Bacheloropleidingen

Bekijk onze juridische Bachelors:

Jurische masters

aan de UvA

Alle opleidingen